V Niedziela W.Postu -13.03.2016 r.

07.00 – Ks. Bp Mieczysław Cisło      1. o. Waldemar Grubka     

08.30 – o. Stefan Majkowski              1. o. Tomasz Mantyk        2. o.Tomasz Mączewski

10.00 – o. Andrzej Derdziuk              1. o. Jarosław Banasiuk   2. o. Andrzej Cebula

                                                            3. o. Solan Dąbrowski         

11.30 – o. Andrzej Cebula                 1. o. Radomir Kryński      2. o.  Andrzej Derdziuk

                                                            3. Magnus Kula                 

11.30 (st. k-ł) – o. Tomasz Mączewski      1. o. Szczepan Dzyr

13.00 – o.Waldemar Grubka           1. o. Andrzej Derdziuk        2. o. Jarosław  Banasiuk

16.00 – o. Jarosłąw Banasiuk         1.  o. Stefan Majkowski     2. o. Szczepan Dzyr

17.00 – o. Jarosław Baniasiuk     – Gorzkie żale

18.00 – o. Szczepan Dzyr                 1.  o. Radomir Kryński       2. o. Krzysztof Groszyk

                                                           3. o. Leopold Marek

 

Homilia – ks. Biskup Mieczysława Cisło – wizytacja kanoniczna parafii.

* wykaz spowiedników może ulec zmianie