4 niedziela Zwykła – 31.01.2016 r.

07.00 – o. Jarosław Kubera             1. o. Stefan Majkowski

08.30 – o. Ryszard Gumkowski      1. o. Tomasz Mantyk           2. o.Andrzej Cebula

10.00 – o. Andrzej Derdziuk            1. o. Radomir Kryński           2. o. Jarosław Kubera

                                                          3. O.Magnus Kula

11.30 – o. Magnus Kula                   1. o. Andrzej Derdziuk         2. o.  Solan  Dąbrowskli

11.30 (st. k-ł) – o. Tomasz Mączewski      1. o. Szczepan Dzyr

13.00 – o.Waldemar Grubka           1. o. Ryszard Gumkowski    2. o. Steffan Majkowski

16.00 – o. Tomasz Mantyk              1.  o. Tomasz Mączewski    2. o. Ryszard Gumkowski

18.00 – o. Radomior Kryński          1.  o. Jarosław Banasiuk     2. o. Szczepan Dzyr

                                                          3.  O. Krzysztof Groszyk 

                                         

Homilia – O.Proboszcz – Waldemar Grubka.