2 Niedziela Zwykła – 17.01.2016 r.

07.00 – o. Jarosław Kubera            1. o. Waldemar Grubka

08.30 – o. Ryszard Gumkowski      1. o. Andrzej Derdziuk        2. o.Magnus Sola

10.00 – o. Andrzej Derdziuk            1. o. Jarosław Kubera         2. o. Leopold Marek

11.30 – o. Andrzej Cebula               1. o. Ryszard  Gumkowski  2. o.  Solan  Dąbrowskli

11.30 (st. k-ł) – o. Tomasz Mączewski      1. o. Szczepan Dzyr

13.00 – o.Waldemar Grubka           1. o. Jarosław Banasiuk      2. o. Stefan Majkowski

14.10 – o.Waldemar Grubka (Msza św. dla dzieci przygot. sie do I komunii św)  1. O.Andrzej Cebula          

16.00 – o. Jarosław Banasiuk         1.  o. Tomasz Mączewski   2. o. Tomasz Mantyk

18.00 – o. Tomasz mantyk               1.  o. Radomir Kryński       2. o. Ryszard Gumkowski

                                         

Homilia – celebrans. kazanie katechizmowe. Skutki Sakramentu małżeństwa. KKK cz. II dział II rozdział III art. 7 pkt IV.

* wykaz spowiedników może ulec zmianie