Uroczystość Świętej Rodziny – 27.12.2015 r.

07.00 – o. Stefan Majkowski            1. o. Waldemar Grubka

08.30 – o. Waldemar Grubka            1.o. Ryszard Gumkowski

10.00 – o. Andrzej Derdziuk             1. o. Andrzej Cebula

11.30 – o. Andrzej Cebula                1. o. Andrzej Derdziuk

13.00 – o. Ryszard Gumkowski       1. o. Stefan Majkowski

16.00 – o. Tomasz Mączewski         1.  o. Radomir Kryński

18.00 – o. Radomir Kryński             1.  o. Szczepan Dzyr 2. o. Tomasz Mączewski

                                                             3. o. Krzysztof Groszyk

                                                                                ,

Homilia – List Episkopatu na Niedzielę Świętej Rodziny.

* wykaz spowiedników może ulec zmianie