IV Niedziela Adwentu – 20.;12.2015 r.

07.00 – o. Jarosław Banasiuk         1. o. Waldemar Grubka      2. O. Stefan Majkowskli

08.30 – o. Jarosław Kubera            1. o. Ryszard Gumkowski    2. o.Radomir Kryński

                                                         3. o.  Tomasz Mączewski    4. O.Andrzej Derdziuk

10.00 – o. Andrzej Derdziuk            1. o. Jarosław Kubera       2. o. Andrzej Cebula

                                                          3. o. Tomasz Mantyk        4. Jarosław Banasiuk

11.30 – o. Andrzej Cebula               1. o. Ryszard Gumkowski 2. o.  Stefan Majkowski

                                                          3. o. Radomir Kryński       4. o. Waldemar Grubka

11.30 (st. k-ł) – o. Tomasz Mączewski      1. o. Szczepan Dzyr

13.00 – o. Waldemar Grubka           . o. Jarosław Kubera        2. o. Tomasz Mantyk

                                                          3. o. Andrzej Cebula        2.  o. Tomasz Mączewski

14.10 O. Waldemar Grubka            1. o. Ryszard Gumkowski 2. Szczepan Dzyr

16.00 – o. Ryszard Gumkowski       1.  o. Stefan Majkowski   2. o. Krzysztof Groszyk

                                                           3. O. Tomasz Mantyk      4. o. Radomir Kryński

18.00 – o. Tomasz Mantyk               1.  o. Andrzej Derdsziuk   2. o. Szczepan Dzyr

                                                          3. o. Tomasz Mączewski  4. O.Jarosław Kubera

                                                                                ,

Homilia – celebrans.

 

* wykaz spowiedników może ulec zmianie