II Niedziela Adwentu – 06.12.2015 r.

07.00 – o. Jarosław Kubera               1. o. Waldemar Grubka

08.30 – o. Szczepan Dzyr                  1. o. Tomasz Mączewski     2. o.Stefan Majkowski

10.00 – o. Andrzej Derdziuk              1. o. Jarosław Kubera          2. o. Radomir Kryński

                                                            3. o. Solan Dąbrowski  

11.30 – o. Andrzej Cebula                 1. o. Jarosław Banasiuk       2. o.  Andrzej Derdziuk

                                                            3. o. Magnus Sola

11.30 (st. k-ł) – o. Tomasz Mączewski      1. o. Szczepan Dzyr

13.00 – o. Waldemar Grubka              1. o. Stefan Majkowski       2. o. Radomir Kryński

14.10  – o. Waldemar Grubka (przygot. I Komunii św.)  1. o. Andrzej Cebula

16.00 – o. Jarosław Banasiuk              1.  o. Jarosław Kubera,     2. o. Krzysztof Groszyk

18.00 – o. Tomasz Mantyk                  1.  o. Tomasz Mączewski   2. o. Szczepan Dzyr

                                                             3. o. Andrzej Cebula

                                                                                ,

Homilia – O. Piotr Owczarz – rozpoczęcie rekolekcji adwentowych. 

List Arycybiskupa Metropolity Lubleskiego na Adwent 2015 –  czytaj  .

* wykaz spowiedników może ulec zmianie