I Niedziela Adwentu – 29.11.2015

07.00 – o. Jarosław Kubera               1. o. Waldemar Grubka

08.30 – o. Tomasz Mantyk                 1. o. Andrzej Derdziuk        2. o.Radomir Kryński

10.00 – o. Andrzej Derdziuk             1. o. Jarosław Kubera        2. o. Tomasz Mączewski

11.30 – o. Jarosław Kubera                1. o. Jarosław Banasiuk    2. o.  Stefan Majkowski

11.30 (st. k-ł) – o. Tomasz Mączewski      1. o. Waldemar Grubka

13.00 – o. Waldemar Grubka              1. o. Ryszard Gumkowski 2. o. Radomir Kryński

14.10  – o. Waldemar Grubka (przygot. I Komunii św.)  1. o. Tomasz Mantyk

16.00 – o. Ryszard Gumkowski          1.  o. Tomasz Mączewski 2. o. Stefan Majkowski

18.00 – o. Radomir Kryński                 1.  o. Krzysztof Groszyk 2. o. Jarosław Banasiuk

                                                               3. o. Szczepan Dzyr

                                                                                ,

Homilia – celebrans.

* wykaz spowiedników może ulec zmianie