Uroczystość Wszystkich Świętych – 01.11.2015 r.

07.00 – o. Jarosław Banaisuk             1. o. Waldemar Grubka 2. Szczepan Dzyr

08.30 – o. Szczepan Dzyr                    1. o. Jarosław Kubera   2. o.Tomasz Mączewski  

                                                              3. o. Stefan Majkowski

10.00 – o. Jarosław Kubera                 1. o. Jarosław Banasiuk 2. o. Andrzej Cebula      

                                                              3. o. Ryszard Majkowski

11.30 – o. Andrzej Cebula                   1. o. Szczepan Dzyr   , 2. o.  Radomir Kryński     

                                                              3. o. Tomasz Mantyk

11.30 (st. k-ł) – o. Tomasz Mantyk      1. o. Waldemar Grubka

13.00 – o. Waldemar Grubka           1. o. Jarosław Kubera  2. o. Ryszard Gumkowski

16.00 – o. Radomir Kryński                 1.  o. Tomasz Mączewski  2. o. Tomasz Mantyk

18.00 – o. Tomasz Mantyk                1.  o. Radomir Kryński        2. o. Andrzej Cebula 

                                                                                ,

Homilia – Celebrans. Zaproszenie na katechezy.

* wykaz spowiedników może ulec zmianie