28 Niedziela Zwykła – 11.10.2015

Główny celebrans:                        Dyżur spowiedzi (ok. pół godziny przed  Mszą św.)*

07.00 – o. Jarosław Kubera               1. o. Tomasz Mączewski 

08.30 – o. Stefan Majkowski              1. o. Andrzej Derdziuk    2. o. Ryszard Gumkowski

10.00 – o. Andrzej Derdziuk               1. o. Stefan Majkowski   2. o. Szczepan Dzyr

11.30 – o. Andrzej Cebula                  1. o. Tomasz Mantyk      2. o. Jarosław Kubera

11.30 (St. K-ł) – o. Tomasz Mączewski 1. o. Szczepan Dzyr

13.00 – o. Ryszard Gumkowski         1. o. Andrzej Cebula       2. o. Andrzej Derdziuk

16.00 – o. Szczepan Dzyr                   1.  o.  Jarosław Kubera   2. o. Stefan Majkowski

18.00 – o. Tomasz Mantyk                  1.  o. Andrzej Cebula     2. o. Krzysztof Groszyk

                                                                                ,

Homilia – celebrans

* wykaz spowiedników może ulec zmianie