Uroczystość Świętego Franciszka (odpust) – 04.10.2015 r.

Główny celebrans:                        Dyżur spowiedzi (ok. pół godziny przed  Mszą św.)*

07.00 – o. Stefan Majkowski                1. o. Waldemar Grubka

08.30 – o. Radomir Kryński                 1. o. Ryszard Gumkowski  , 2. o. Andrzej Cebula

10.00 – o. Ryszard Gumkowski          1. o. Henryk Krajewski      , 2. o. Tomasz Mantyk

11.30 – o. Andrzej Cebula                   1. o. Stefan Majkowski      , 2. o. Radomir Kryński

11.30 (St. K-ł) o. Tomasz Mączewski 1. o. Jarosław Banasiuk

13.00 – o. Tomasz Mantyk                  1. o. Szczepan Dzyr          , 2. o. Ryszard Gumkowski

16.00 – o. Szczepan Dzyr                   1.  o. Jarosław Banasiuk  , 2. o. Jarosław Kubera  

18.00 – o. Marek Fijałkowski (suma odpustowa)   1.  o. Stefan Majkowski , 2. o. Ryszard Gumkowski

                                                                                , 3. o. Tomasz Mączewski 

Homilia – celebrans

* wykaz spowiedników może ulec zmianie