26 Niedziela Zwykła – 27.09.2015

Główny celebrans:                            Dyżur spowiedzi (ok. pół godziny przed  Mszą św.)*

07.00 – o. Jarosław Banasiuk             1. o. Waldemar Grubka

08.30 – o. Ryszard Gumkowski           1. o. Radomir Kryński, 2. o. Andrzej Cebula

10.00 – o. Radomir Kryński                 1. o. Ryszard Gumkowski, 2. o. Tomasz Mączewski

11.30 – o. Andrzej Cebula                  1. o. Szczepan Dzyr, 2. o. Radomir Kryński

11.30 (St. K-ł) o. Tomasz Mączewski 1. o. Waldemar Grubka

13.00 – o. Andrzej Derdziuk                1. o. Jarosław Banasiuk, 2. o. Ryszard Gumkowski

14.10 – o. Waldemar Grubka (przyg do I Komunii)  1. o. Szczepan Dzyr

16.00 – o. Jarosław Kubera                1.  o. Tomasz Mączewski, 2. o. Krzysztof Groszyk

18.00 – o. Radomir Kryński                 1.  o. Jarosław Kubera, 2. o. Tomasz Mantyk, 3. o. Andrzej Derdziuk

 

 

Homilia – celebrans

* wykaz spowiedników może ulec zmianie