25 Niedziela Zwykła – 20.09.2015 r.

Główny celebrans:                     Dyżur spowiedzi (ok. pół godziny przed  Mszą św.)*

07.00 – o. Radomir Kryński            1. o. Waldemar Grubka

08.30 – o. Szczepan Dzyr                1. o. Andrzej Derdiuk        2. o. Tomasz Mantyk

10.00 – o. Tomasz Mantyk              1. o. Henryk Krajewski      2. o. Andrzej Cebula

11.30 – o. Andrzej Cebula              1. o. Szczepan Dzyr          2. o. Radomir Kryński

11.30 (St. K-ł) O. Tomasz Mączewski  – 1. O. Waldemar Grubka

13.00 – o. Waldemar Grubka         1. o. Andrzej Derdziuk     2. o. Stefan Majkowski

16.00 – o. Jarosław Kubera           1.  o. Tomasz Mantyk      2. o. Andrzej Cebula

18.00 – o. Andrzej Derdziuk          1.  o. Jarosław Kubera     2. o. Tomasz Mączewski

 

Homilia – celebrans

* wykaz spowiedników może ulec zmianie