24 niedziela zwykła – 13.09.2015

Główny celebrans:                     Dyżur spowiedzi (ok. pół godziny przed  Mszą św.)*

07.00 – o. Szczepan Dzyr                1. o. Andrzej Cebula        2. o. Andrzej Derdziuk

08.30 – o. Radomir Kryński            1. o. Szczepan Dzyr         2. o. Tomasz Mantyk

10.00 – o. Tomasz Mantyk              1. o. Stefan Majkowski     2. o. Radomir Kryński

11.30 – o. Andrzej Cebula              1. o. Ryszard Gumkowski 2. o. Andrzej Derdziuk

13.00 – o. Tomasz Mantyk              1. o. Stefan Majkowsk      2. o. Szczepan Dzyr

16.00 – o. Stefan Majkowski           1.  o. Tomasz Rogaliński 2. o. Radomir Kryński

18.00 – o. Ryszard Gumkowski     1.  o. Krzysztof Groszyk    2. o. Andrzej Cebula

* wykaz spowiedników może ulec zmianie