24 Niedziela Zwykła – 13.09.2015 r.

I. W tę niedzielę:

1. Czcicieli Matki Bożej Fatimskiej zapraszamy dziś na Mszę św. o godz. 18.00, a po niej na

czuwanie modlitewne i procesję z Figurą Matki Bożej Fatimskiej.

2. Dziś o godz. 19.00 zapraszamy wszystkich pielgrzymów grupy nr 3, zarówno tegorocznych,

jak i z lat ubiegłych, na spotkanie popielgrzymkowe, w sali konferencyjnej pod kościołem.

II. W tym tygodniu:

3. W poniedziałek przypada Święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Odpust u Ojców

Dominikanów. Główne uroczystości rozpoczną się w bazylice o godzinie 17.00.

4. Społeczność Zespołu Szkół Elektronicznych przy ul. Wojciechowskiej zaprasza na

uroczystości obchodów 76 rocznicy Bohaterskiej Obrony Miasta Lublina. Uroczystość

rozpocznie się Mszą św. w naszym kościele w środę o godzinie 10.00 a po niej przejście

pod pomnik.

5. Pierwsze po wakacjach spotkanie dla kandydatów przygotowujących się do sakramentu

bierzmowania w sobotę o godz. 9.00 w kościele.

III. Ogłoszenia inne:

6. Od poniedziałku wznawia swoją działalność Poradnia rodzinna. Szczegóły w gablotach

ogłoszeń.

7. Rodziców dzieci uczęszczających do szkół poza naszą parafią (mieszkających na terenie

naszej parafii) a chcących, aby ich dziecko przygotowywało się do I Komunii św. w naszej

parafii, prosimy o zapisanie tych dzieci dziś lub za tydzień po Mszy św. o godz. 11.30 w sali

konferencyjnej. Msza św. dla dzieci klas III. grup komunijnych z rodzicami będzie w

niedzielę 27 września o godz. 14.10.

8. Zapraszamy do Punktu Książki. Polecamy prasę katolicką wyłożoną na stolikach. W

tygodniku Niedziela warto przeczytać artykuł: KRZYŻ Dłuto Boskiego Mistrza. Natomiast

w tygodniku Gość Niedzielny znajdziemy artykuł: Nowa wędrówka ludów. Dla młodzieży

jest dwutygodnik Nasza Droga.

9. Dziękujemy za wsparcie materialne i duchowe parafii i klasztoru. Naszą wdzięczność

spłacamy codzienną modlitwą i Mszą św. za Dobrodziejów. Niech łaska Boża towarzyszy

waszym pracom i obowiązkom a dobroć i pokój niech gości w waszych domach.

10. Z naszej wspólnoty parafialnej w tym tygodniu do wieczności odeszli: Józef Bajus z ul.

Herbowej i Ryszard Królik z ul. Skrzetuskiego. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie?.

11. W minionym tygodniu złodzieje okradli prowadzone przez braci naszej prowincji

sanktuarium Matki Bożej w Rywałdzie Królewskim. Złodzieje ukradli wota i sprofanowali

cudami słynącą średniowieczną figurę Maryi z Dzieciątkiem. Na prośbę naszego Ministra

Prowincjalnego, w odpowiedzi na ten smutny akt bezbożności, odpowiedzmy modlitwą w

intencji wynagradzającej, śpiewając akt suplikacji.