21 Niedziela Zwykła – 23.08.2015 r

Główny celebrans:                     Dyżur spowiedzi (ok. pół godziny przed  Mszą św.)*

07.00o. Stefan Majkowski         1. o. Waldemar Grubka

08.30o. Ryszard Gumkowski   1. o. Henryk Krajewski      2. o.  Andrzej Derdziuk

10.00o. Radomir Kryński           1. o. Szczepan Dzyr         2. o. Ryszard Gumkowski

11.30o. Ryszard Gumkowski    1. o. Andrzej Derdziuk     2. o. Stefan Majkowski

13.00o. Waldemar Grubka         1. o. Ryszard Gumkowski    2. o. Radomir Kryński 

18.00o. Andrzej Derdziuk         1.  o. Tomasz Rogaliński     2. o. Szczepan  Dzyr

19.30 o. Szczepan Dzyr             1. o. Krzysztof Groszyk      2. o. Waldemar Grubka

                                                      

Homilia – celebrans.  

*  wykaz spowiedników moze ulec zmianie