16 Niedziela Zwykła – 19.07.2015

Główny celebrans:                     Dyżur spowiedzi (ok. pół godziny przed  Mszą św.)*

07.00o. Tomasz Mączewski      1. o. Waldemar Grubka

08.30o. Marcin Derdziuk           1. . o. Andrzej Derdziuk      2. o. Ryszard Gumkowski  

10.00o  Andrzej Derdziuk         1. o. Marcin  Derdziuk         2. o. Andrzej Cebula

11.30o. Andrzej Derdziuk         1. o. Henryk Krajewski        2. . o. Stefan Majkowski

13.00o. Waldemar Grubka       1. o.  Andrzej Derdziuk       2. o. Tomasz Mączewski

18.00o.Ryszard  Gumkowski  1.  o. Andrzej Cebula          2. o. Tomasz Mączewski 

19.30 o. Tomasz Mantyk          1. o.  Stefan Majkowski      2. o. Waldemar Grubka

                                                      

Homilia – celebrans.  

*  wykaz spowiedników moze ulec zmianie