14 Niedziela Zwykła – 05.07.2015 r.

Główny celebrans:                     Dyżur spowiedzi (ok. pół godziny przed  Mszą św.)*

07.00o. Adam Dobordziej         1. o. Marek Skowroński

08.30o. Marek Skowroński       1. . o. Andrzej Derdziuk      2. o. Ryszard Gumkowski  

10.00o  Andrzej Derdziuk        1. o. Adam Dobrodziej         2. o. Piotr Stasiński 

11.30o. Piotr Stasiński             1. o. Marek Skowrońdski    2. . o. Stefan Majkowski

13.00o. Ryszard Gumkowski   1. o.  Szczepan Dzyr          2. o.Adam Dobordziej 

18.00o.Andrzej Derdziuk        1.  o. Ryszard Gumkowski   2. o. Szczepan Dzyr

19.30 o. Szczepan Dzyr           1. o.  Stefan Majkowski      2. o. Andrzej Derdziuk 

                                                      

Homilia – celebrans.  

*  wykaz spowiedników moze ulec zmianie