12 Niedziela Zwykła – 21.06.2015 r.

Główny celebrans:                     Dyżur spowiedzi (ok. pół godziny przed  Mszą św.)*

07.00o. Rafał Sońta                  1. o. Waldemar Grubka          

08.30o. Leopold Marek            1. o. Stefan Majkoiwski       2. o. Tomasz Mantyk

10.00o  Andrzej Derdziuk       1. o. Tomasz Mączewski     2. o. Leopold Marek

11.30o. Piotr Stasiński             1. o. Rafał Sońta                2. . o. Andrzej Derrdziuk

11.30 (Stary K-ł)o. Tomasz Mączewski   1. o. Adam Dobrodziej

13.00o. Waldemar Grubka        1. o.  Piotr Stasiński          2. o. Szczepan Dzyr

16.00o.Szczepan Dzyr               1.  o. Tomasz mantyk       2. o. Stefan Majkowski

18.00 o. Tomasza Mantyk            1. o.  Adam Dobrodziej    2. o. Tomasdz Mączewski

                                                       3. o. Szczepan Dzyr

Homilia – celebrans.  Kazanie katechizmowe – Łaska i usprawiedliwienie. KKK cz. III dział I rozdział  III, art 2.

*  wykaz spowiedników moze ulec zmianie