11 Niedziela Zwykła – 14.06.2015 r.

Główny celebrans:                     Dyżur spowiedzi (ok. pół godziny przed  Mszą św.)*

07.00o. Rafał Sońta                  1. o. Waldemar Grubka          

08.30o. Leopold Marek            1. o. Marek Skowroński        2. o. Ryszard Gumkowski

10.00o  Marek Skowroński      1. o. Piotr Stasiński               2. o. Leopold Marek

11.30o. Piotr Stasiński             1. o. Rafał Sońta                ,  2. o. Adam Dobordziej

11.30 (Stary K-ł)o. Tomasz Mączewski   1. o. Szczepan Dzyr

13.00o. Waldemar Grubka        1. o.  Marek Skowroński       2. o. Ryszard Gumkowski

16.00o. Dariusz Miastowski      1.  o. Andrzej Derdziuk         2. o. Stefan Majkowski

18.00 o. Andrzej Derdziuk          1. o.  Dariusz Miastowski     2. o. Tomasdz Mączewski

                                                       3. o. Szczepan Dzyr

Homilia – celebrans.  

*  wykaz spowiedników moze ulec zmianie