10 Niedziela Zwykła – 07.06.2015 r.

Główny celebrans:                     Dyżur spowiedzi (ok. pół godziny przed  Mszą św.)*

07.00o. Dariusz Miastowski     1. o. Waldemar Grubka          

08.30o. Adam Dobordziej        1. o. Andrzej Derdziuk ,        2. o. Tomasz Mączewski

10.00o  Andrzej Derdziuk        1. o. Dariusz Miastowski       2. o. Leopold Marek

11.30o. Szczepan Dzyr            1. o. Ryszard Gumklowski ,  2. o. Adam Dobordziej

11.30 (Stary K-ł)o. Tomasz Mączewski   1. o. Tomasz Mantyk

13.00o. Waldemar Grubka        1. o.  Andrzej Derdziuk         2. o. Szczepan Dzyr

16.00o. Marek Skowroński       1.  o. Tomasz Mantyk           2. o. Stefan Majkowski

18.00 o. Tomasz Mantyk            1. o.  Tomasz Rogaliński      2. o. Ryszard Gumkowski

                                                       3. o. Leopold Marek

Homilia – celebrans.  

*  wykaz spowiedników moze ulec zmianie