Uroczystość Bożego Ciała – 04.05.2015 r.

Główny celebrans:                     Dyżur spowiedzi (ok. pół godziny przed  Mszą św.)*

07.00o. Rafał Sońta                  1. o. Waldemar Grubka          

08.30o. Stefan Majkowski        1. o. Adam Doborodziej,       2. o. Andrzej Derdziuk

10.00o  Waldemar Grubka       1. o. Stefan Majkoiwski         2. o. Rafal Sońta

                                                        3. Oszczepan Dzyr

13.00o. Szczepan Dzyr             1. o.  Dariusz Miastowski  

16.00o. Tomasz Mączewski      1.  o. Marek  Skowroński    

18.00 o. Marek Skowroński       1. o.  Tomasz Rogaliński      2. o. Tomasz Mantyk

                                                       3

Homilia – celebrans.  

*  wykaz spowiedników moze ulec zmianie.