Uroczystość Trójcy Świętej – 31.05.2015 r.

Główny celebrans:                     Dyżur spowiedzi (ok. pół godziny przed  Mszą św.)*

07.00o. Dariusz Miastowski     1. o. Waldemar Grubka          

08.30o. Lepold Marek               1. o. Andrzej Derdziuk ,       2. o. Tomasz Mączewski

10.00o  Andrzej Derdziuk        1. o. Dariusz Miastowski       2. o. Leopold Marek

11.30o. Piotr Stasiński             1. o. Ryszard Gumklowski ,2. o. Stefan Majkowski

11.30 (Stary K-ł)o. Tomasz Mączewski   1. o. Szczepan Dzyr

13.00o. Waldemar Grubka        1. o.  Adam Dobordziej        2. o. Andrzej Derdziuk

16.00o. Adam Dobrodziej         1.  o. Ryszard Gumkowski    2. o. Stefan Majkowski

18.00 o. Tomasz Mantyk            1. o.  Piotr Stasiński             2. o. Dariusz Miastowski

                                                       3. o. Leopold Marek

Homilia – celebrans.  

*  wykaz spowiedników moze ulec zmianie.