Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego – 17.05.2015 r.

Główny celebrans:                     Dyżur spowiedzi (ok. pół godziny przed  Mszą św.)*

07.00o. Piotr Stasiński             1. o. Waldemar Grubka          

08.30o. Ryszard Gumkowski   1. o. Andrzej Derdziuk ,  2. o. Adam Dobordziej

10.00o  Andrzej Derdziuk        1. o. Tomasz Mączewski 2. o. Piotr Stasiński

11.30o. Waldemar Grubka       1. o. Tomasz Mantyk     ,2. o. Ryszard Gumkowski

                                                       3. O. Leopold Marek

11.30 (Stary K-ł)o. Tomasz Mączewski   1. o. Szczepan Dzyr

13.00o. Piotr Stasiński            1. o.  Andrzej Derdziuk        2. o. Stefan Majkowski

16.00o. Tomasz Mantyk          1.  o. Ryszard Gumkowski   2. o. Szczepan Dzyr

18.00 o. Szczepan Dzyr            1. o. Adam Dobrodziej        2. o. Stefan Majkowski

                                                      3. o. Leopold Marek

Homilia – celebrans.  kazanie katechizmowe – Prawo moralne. KKK cz. III dział I rozdział III art. 1.

*  wykaz spowiedników moze ulec zmianie.