VI Niedziela Wielkanocna – 10.05.2015

Główny celebrans:                     Dyżur spowiedzi (ok. pół godziny przed  Mszą św.)*

07.00o. Rafał Sońta                  1. o. Waldemar Grubka          

08.30o. Piotr Stasiński             1. o. Andrzej Derdziuk ,  2. o. Stefan Majkowski

10.00o  Andrzej Derdziuk        1. o. Tomasz Mączewski 2. o. Rafał Sońta

11.30o. Waldemar Grubka       1. o. Piotr Stasiński       , 2. o. Ryszard Gumkowski

11.30 (Stary K-ł)o. Tomasz Mączewski   1. o. Szczepan Dzyr

13.00o. Tomasz Mantyk         1. o. Rafał Sońta                2. o. Dariusz Miastowski

16.00o. Szczepan Dzyr          1.  o. Ryszard Gumkowski 2. o. Tomasz Mantyk

18.00 o. Tomasz Mantyk         1. o. Szczepan Dzyr           2. o. Stefan Majkowski

                                                      

Homilia – celebrans.  

*  wykaz spowiedników moze ulec zmianie.