IV Niedziela Wielkanocna -26.04.2015 r.

Główny celebrans:                     Dyżur spowiedzi (ok. pół godziny przed  Mszą św.)*

07.00o. Dariusz Miastowski     1. o. Waldemar Grubka          

08.30o. Adam Dobodziej          1. o. Ryszard Gumkowski, 2. o. Szczepan Dzyr

10.00o  Ryszard Gumkowski   1. o. Piotr Stasiński       2. o. Tomsz Mączewski

11.30o. Piotr Stasiński             1. o. Stefan Majkowski, 2. o. Adam Dobordziej

11.30 (Stary K-ł)o. Tomasz Mączewski   1. o. Szczepan Dzyr

13.00o. Waldemar Grubka       1. o. Rafał Sońta , 2. o. Andrzej Derdziuk

14.10 – o. Waldemar Grubka       1. o. Ryszard Gumkowski

16.00o. Szczepan Dzyr            1.  o. Stefan majkowski   2. o. Adam Dobordziej

18.00 o. Andrzej Derdziuk       1. o. Piotr Stasiński    2. o. Tomasz Rogaliński,

                                                      3. o. Szczepan Dzyr

Homilia – celebrans.  

*  wykaz spowiedników moze ulec zmianie.