V Niedziela Wielkiego Postu – 22.03.2015

Główny celebrans                       Dyżur spowiedzi (ok .pól godziny przed  Mszy św.)*

7.00 – O.  Tomasz Rogaliński        1. O. Waldemar Grubka          

  8.30O.  Stefan Majkowski        1. O. Adam Dobordziej          2. O. Szczepan Dzyr

10.00O. szczepan Dzyr               1. O. Dariusz Miastowskli     2. O. Tomasaz M.

11.30O. Dariusz Miastowski      1. O. Adam Dobrodziej          2. O. Stefan Majkoiwski

11.30 – (Stary K-ł) – O. Tomasz Mączewski1. O. Waldemar Grubka

13.00 – O. Waldemar Grubka         1. O. Tomasz Rogaliński      2. O.Dariusz Miastowski

14.10O.Waldemar Grubka          1. O. Stefan Majkowski

16.00 – O. Adam Dobrodziej          1.  O. Tomasz Rogaliński    2.. O. Stefan Majkowski

18.00O. Leopold marek               1. O. Adam Dobrodziej        2. O.  Tomasz Mączewski

                                                         3. O. Szczepan Dzyr

Homilia – celebrans.

*  wykaz spowiedników moze ulec zmianie.