I Niedziela Wielkiego Postu -22.02.2015

Głowny celebrans                       Dyżur spowiedzi (ok .pól godziny przed  Mszy św.)*

7.00 – O.  Dariusz Miastowski        1. O. Waldemar Grubka          

  8.30O.  Ryszard Gumkowski    1. O. Marek Skowroński      2. O. Tomasz Mączewski

10.00O. Marek Skowroński         1. O. Ryszard Gumkowski   2. O. Wiesław Wyszyński  

11.30O. Rafał Sońta                     1. O. Adfam Dobordziej      2. O. Dariusz Miastowski

11.30 – (Stary K-ł) – O. Tomasz Mączewski  1. O. Szczepan Dzyr

13.00 – O. Waldemar Grubka         1. O. Marek Skowroński     2. O.Ryszard Gumkowski

14.10O.Waldemar Grubka          1. O. Szczepan Dzyr

16.00 – O.Adam Dobordziej            1.  O. Tomasz Rogaliński  2.. O. Stefan Majkowski

18.00O. Szczepan Dzyr                1. O. Rafał Sońta              2. O.  Stefan Majkowski

                                                          3. O. Dariusz Miastowski

Homilia – LIst Metropolity Lubelskiego na Wielki Post 2015.

*  wykaz spowiedników moze ulec zmianie.