6 Niedziela Zwykła – 15.02.2015.

Głowny celebrans                         Dyżur spowiedzi (ok .pól godziny przed  Mszy św.)*

7.00 – O.  Adam Dobordziej           1. O. Waldemar Grubka          

  8.30O.  Wiesław Wyszyński     1. O. Szczepan Dzyr .         2. O. Tomasz Mantyk

10.00O. .Ryszard Gumkowski    1. O. Tomasz Mączewski   2. O.Stefan Majkowski

11.30O. Szczepan Dzyr               1. O. Stefan Majkowski      2. O. Ryszard Gumkowski

11.30 – (Stary K-ł) – O. Tomasz Mączewski  1. O. Waldemar Grubka

13.00 – O. Waldemar Grubka         1. O. Adam Dobordziej   2. O.Dariusz Miastopwski

16.00 – O.Dariusz Miastowski        1.  O. Stefan Majkowski  2.. O. Ryszard Gumkowski

18.00O. Tomasz Mantyk               1. O. Szczepan Dzyr 2. O. Wiesław Wyszyński

                                                          3. O. Adam Dobrodziej

Homilia – celebrans . Kazanie katechizmowe – Grzech. KKK. cz. III, dział I, rozdzial I art. 8.  

*  wykaz spowiedników moze ulec zmianie.