5 Niedziela Zwykła – 08.02.2015

Głowny celebrans                         Dyżur spowiedzi (ok .pól godziny przed  Mszy św.)*

7.00 – O.  Ryszard Gumkowski       1. O. Waldemar Grubka          

  8.30O.  Adam Dobrodziej          1. O. Andrzej Derdziuk. 2. O. Tomasz Mączewski

10.00O. .Andrzej Derdziuk          1. O. Rafał Sońta     2. O.Stefan Majkowski

11.30O. Rafał Sońta                     1. O. Tomasz Mantyk 2. O. Dariusz Miastowski

11.30 – (Stary K-ł) – O. Tomasz Mączewski  1. O. Szczepan Dzyr

13.00 – O. Waldemar Grubka         1. O. Adam Dobordziej   2. O.Rafał Sońta

16.00 – O.Wiesłąw Wyszyński        1. O. Stefan Majkowski  2.. O. Tomasz Mączewski

18.00O. Tomasz Mantyk               1. O. Szczepan Dzyr 2. O. Wiesław Wyszyński

                                                          3. O. Ryszard Gumkowski

Homilia – celebrans .

 

*  wykaz spowiedników moze ulec zmianie.