4 Niedziela Zwykła – 01.02.2015

Głowny celebrans                         Dyżur spowiedzi (ok .pól godziny przed  Mszy św.)*

7.00 – O.  Rafał Sońta                      1. O. Waldemar Grubka          

  8.30O.  Dariusz Miastowski      1. O. Piotr Stasinki. 2. O. Tomasz Mączewski

10.00O. .Andrzej Derdziuki         1. O. Rafał Sońta     2. O.Dariusz Miastowski

11.30O. Piotr Stasiński               1. O. Marek Skowroński  2. O. Andrzej Derdziuk

11.30 – (Stary K-ł) – O. Tomasz Mączewski  1. O. Szczepan Dzyr

13.00 – O. Waldemar Grubka         1. O. Adam Dobordziej  2. O.Wiesław Wyszyński

16.00 – O.Wiesłąw Wyszyński        1. O. Dariusz Miastowski    2.. O. Tomasz Mantyk

18.00O. Tomasz Mantyk               1. O. Ryszard Gumkomski  2. O. Wiesław Wyszyński

                                                          3. O. Sczepan Dzyr

Homilia – O.Waldemar Grubka – proboszcz parafii – podsumowanie roku 2014 w prafii i wizyty duszpasterskiej.

 

*  wykaz spowiedników moze ulec zmianie.