Święto św. Szczepana -26.12.2014

7.00 – O. Andrzej Derdziuk

8.30 – O. Marek Skowroński

10.00 – O. Waldemar Grubka

11.30 – O. Tomasz Mączerwski

13.00 – O. Tomasz Mantyk

16.00 – O. Ryszard Gumkowski

18.00 – O. Wiesłąw Wyszyński

Homilia – List Rektora KUL. Taca na potrzeby Uczelni.  Dyspensa Biskupów Polskich od zachowania wstrzemieźliwości od pokarmów miesnych.