32 Niedziela zwykła – 09.11.2014 r.

 I. W tę niedzielę:

 1. Dzisiaj Kościół w Polsce obchodzi VI Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym –  “Ocalmy chrześcijan w Syrii” – To hasło Dnia Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Syria to miejsce, gdzie chrześcijanie są obecni niemal od samego początku chrześcijaństwa. To tereny nawrócenia i działalności św. Pawła. Damaszek do dziś jest miejscem, gdzie obecna jest jedna z największych wspólnot chrześcijańskich. Dziś Syria to jedno z najgorszych dla chrześcijan miejsc na Ziemi, co gorsze, nikt nie widzi końca koszmaru wojny. Przy wyjściu z kościoła można złożyć  dobrowolną ofiarę do skarbon na pomoc Kościołom w potrzebie. Zachęcamy także do modlitwy w intencji prześladowanych. W piątek o godzinie 19:00 w naszym kościele droga krzyżowa w intencji prześladowanych Chrześcijan. Gorąco zapraszamy.

 2. W ramach Tygodnia Patriotycznego, dziś odbędą się planszówki historyczne dla parafian. Zapraszamy do uczestnictwa całe rodziny, zaprezentujemy różne gry planszowe będące pod patronatem IPN.  Akcję w Sali konferencyjnej i innych salach przeprowadzają harcerki i zuchy z Lubelskiego Hufca Harcerek “Witraż”, działające przy parafii w godzinach :10-14 i 16:00-18:30

 3. Koncert pieśni patriotycznych: Ojczyzno moja ? z okazji 96 rocznicy odzyskania Niepodległości w wykonaniu Chóru dziecięcego Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej w Lublinie pod dyrekcją Renaty Kołodyńskiej-Pydy i akompaniamencie Bożeny Bechta -Krzeminśkiej  ? dziś o godzinie 19.15. Koncert organizowany jest w ramach działań Franciszkańskiego Centrum Promocji Kultury Chrześcijańskiej przy wsparciu finansowym Miasta Lublin. Serdecznie zapraszamy.

 II. W tym tygodniu:

 4. We wtorek 11 listopada przypada 96 rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości. W tym dniu modlitwą otoczmy wszystkie sprawy Ojczyzny. Msze św. według porządku dnia świątecznego: o godzinie 6.30, 7.30, 8.30, 10.00, 16.30 i 18.00. Prosimy również o wywieszenie flag narodowych przed naszymi domami. Jest to wyraz naszego patriotyzmu i szacunku do Ojczyzny. Fagi można nabyć Punkcie ksiązki.

 5. W listopadzie zapraszamy na Różaniec o 17.25 i Mszę św. o 18.00 za zmarłych poleconych na kartkach wypominkowych.. Od jutra będą czytane zaznaczone wypominki z Osiedla Krasińskiego.  

 6. Duszpasterstwo młodzieży zaprasza osoby w wieku po-studenckim, które szukają głębszej formacji religijnej oraz chcą poznać podobnie myślące osoby w swoim wieku do grupy “25+”. Pierwsze spotkanie w środę o godz. 19:00 w salce duszpasterstwa młodzieży za siłownią.

 7. Czcicieli Matki Bożej Fatimskiej zapraszamy w czwartek na Msze św. z Nieszporami  o godzinie 18.00 i nabożeństwo fatimskie. 

 III. W przyszłą niedzielę:

 8. W przyszłą niedzielę ofiary składane na tacę przeznaczone będą na budownictwo sakralne.

 9. Warsztaty z zakresu duchowości dotyczące problematyki uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia w przyszłą niedzielę, o godz. 16.00 w “Starym kościele”.

 10. Msza św. za wstawiennictwem św. Jana Pawła II  – w przyszlą niedzielę o godzinie 18.00. Intencje do moditwy można skladać w zakrystii.

11.Duszpasterstwo młodzieży zaprasza młodych i starszych na spotkanie z ks. prof. Adamem Rybickim, ekspertem w dziedzinie duchowości mężczyzny. Spotkanie zatytułowane “Kobieta i mężczyzna: razem ku dojrzałości” odbędzie się przyszłą niedzielę w amfiteatrze o godz. 19:00.  

 IV. Ogłoszenia inne:

 12. Dziś na domowe ciasto do kawiarenki u Franka zapraszają nas Siostry Kapucynki na zakonne ciasto i kawę.

 13. W związku z dzisiejszym listem Episkopatu na temat Światowych Dni Młodzieży gościmy wolontariuszy z Centrum Duszpasterstwa Młodzieży. Udzielają oni informacji, w jaki sposób można włączyć się w organizację tego spotkania. Młodzi ludzie prowadzą także akcję “Bilet dla Brata“, której celem jest zgromadzenie funduszy umożliwiających uczestnictwo w Światowcy Dniach Młodzieży pielgrzymom z krajów byłego Związku Radzieckiego. Formą wparcia jest zakup cegiełki w postaci książki lub płyty z muzyką do wierszy Jana Pawła II.

 14. Wieloletni dyrektor IX L. O. im. M. Kopernika w Lublinie p. Zofia Bielecka zaprasza na spotkanie z mieszkańcami naszych dzielnic dziś  o godzinie 17.00 Sali konferencyjnej hotelu Fokus przy Al. Kraśnickiej.

 15. Dziękujemy za wszelkie oznaki życzliwości wyrażone modlitwa i ofiarami materialnymi wspierającymi prace remontowe w kościele i klasztorze. Niech światło Ducha Świętego towarzyszy Waszym codziennym sprawom i pomaga żyć wiernie Ewangelii Jezusa Chrystusa.

 MODLITWA ZA PRZEŚLADOWANY KOŚCIÓŁ


Boże, poprzez tajemnicze zrządzenie Twej Miłości
pozwoliłeś swemu Kościołowi uczestniczyć
w cierpieniu Twego Syna.
Wzmacniaj nasze Siostry i Braci,
którzy z powodu swej wiary są prześladowani.
Daj im swoją siłę i wytrwanie, aby w każdej opresji
złożyli w Tobie całą swą ufność
i okazali się wiernymi świadkami.
Podaruj im radość z uczestnictwa w ofierze Chrystusa
i obdarz pewnością, że ich imiona zostały zapisane
w Księdze Życia.
Daj im siłę w naśladowaniu Chrystusa,
która wesprze ich w dźwiganiu Jego Krzyża,
a w utrapieniu ustrzeże ich chrześcijańską wiarę.
Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.