Warsztaty dziennikarskie na Poczekajce

 

W programie Warsztatów :  

I. ?Dziennikarstwo, kultura, polityka, nowoczesność?  

Wprowadzenie w sposoby oddziaływania mediów na człowieka czyli w tzw. techniki manipulacji. (wykład teoretyczno-praktyczny)  

II. Ćwiczenia w grupach  

Ćwiczenia telewizyjne ? praca operatora, realizatora, montażysty 

Ćwiczenia radiowe ? praca reżysera dźwięku, redaktora radiowego 

Ćwiczenia prasowe ? praca dziennikarza prasowego,  

(każda grupa przechodzi przez każdy warsztat sukcesywnie)