Uroczystość św. Piotra i Pawła – 29.06.2014 r.

7.00 –  O. Piotr Stasiński

 8.30    O. Adam Dobrodziej

10.00 – O. Andrzej Derdziuk

11.30 – O. Andrzje Cebula

13.00 – O. Waldemar Grubka

16.00 – O. Tomasz Mączewski

18.00 – O. Dariusz Miastowski

Homilia –  celebrans.