Koncert oratoryjno-organowy na Poczekajce

 Patronat honorowy objęli:

O. Andrzej Kiejza – Minister Prowincjalny  

Ks. prof. Antoni Dębiński  – Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Prof. Stanisław Michałowski – Rektor Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej

Krzysztof Hetman – Marszałek Województwa Lubleskiego

Krzysztof Żuk – Prezydent Miasta Lublin

 Piotr Kowalczyk –  Przewodniczący Rady Miasta Lublin