Uroczystość Trójcy Świętej – 15.06.2014 r.

 7.00 –  O. Wiesłąw Wyszyński

  8.30 – O. Adam Dobordziej

10.00 – O. marek Skowroński

11.30 – O. O. Nereusz Mróz

11.30 (St. kościół) – O. Tomasz Mączewski

13.00 – O. Waldemar Grubka

16.00 – O. Andrzej Cebula

18.00 – O. Szczepan Dzyr

Homilia –  celebrans