Uroczystość Trójcy Świętej. – 15.06.2014

I. W dzisiejszą niedzielę:

1. Akcja ?Oddaj krew z Chrystusem?  – zostań Honorowym Dawcą Krwi i oddaj dziś krew – w naszym kościele ? w sali konferencyjnej, w godz. 9.30-14.30.

 2/ Warsztaty z zakresu duchowości dotyczące problematyki uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia – dziś o godz. 16.00 w “Starym kościele?.

 II. W tym tygodniu:

 3. W czwartek przypada Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało. Odpust zupełny może uzyskać wierny, który będzie pobożnie uczestniczył, w kościele lub poza nim, w procesji eucharystycznej. Msze św. odprawiane będą w porządku niedzielnym (nie będzie Mszy św. o godz. 11.30, zarówno w nowym jak i w starym kościele). Po Mszy św. o godz. 10.00 (bez homilii) wyruszy procesja eucharystyczna do czterech ołtarzy. Trasa procesji jak w latach ubiegłych. Niech w tym dniu nasze domy i mieszkania będą udekorowane symbolami eucharystycznymi. Symbole eucharystyczne można nabyć w przystępnej cenie w naszym Punkcie Ksiązki. O przygotowanie ołtarzy i dekoracji prosimy Neokatechumenat, Oazę Rodzin i Młodzież. Prosimy także zainteresowanych parafian o przygotowanie orszaku z baldachimem, chorągwiami. Przynieśmy ze sobą teksty pieśni eucharystycznych. Niech ta procesja będzie wyrazem naszej wiary. Szczególne miejsce w procesji Bożego Ciała mają dzieci rocznicowe, które niech przyjdą w uroczystych strojach na godz. 10.00. Prosimy o przynoszenie kwiatów do sypania.

 4. Oktawa uroczystości Bożego Ciała daje nam doskonałą sposobność do wyrażenia wdzięczności wobec Boga za Jego obecność w Najświętszym Sakramencie. Procesja eucharystyczna będzie podczas nabożeństwa czerwcowego, które odprawiamy codziennie o 17.30. Prosimy szczególnie o czynne uczestnictwo dzieci i dziewczynek do sypania kwiatów.

 III. W przyszłą niedzielę:

5. Msza św. z modlitwą o uzdrowienie duchowe i cielesne  – w przyszłą niedzieię o godzinie 18.00.

 IV. Ogłoszenia różne:

6.  Zwolniły się trzy miejsca na pielgrzymkę do Sanktuariów Maryjnych Europy – we wrześniu – a także kilka miejsc na pielgrzymkę samolotową do Ziem i św. z Jordanią w listopadzie. Informacje na stronie internetowej parafii.

 7. W gablocie ogłoszeń zaproszenie na XII Koncert Chwały – w Boże Ciało na Pl. Litewskim o godzinie 19.30.

 8. Dziś do kawiarenki parafialnej U Franka zaprasza nas Młodzież Oazowa.

9. Dziękujemy za wszelkie dobro płynące z waszych serc. Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie naszego festynu parafialnego, sponsorom, wolonatsariuszom ze Stowarzyzenia, wspólnotom, ktore sie zaangażowały i wszystkim uczestnikom wczorajszego radosnego wydarzenia. Na nadchodzący tydzień życzmy Wam  dobra ze strony  ludzi i nieustannego pragnienia obecności Jezusa Eucharystycznego w codziennym życiu.

   

Komunikat Metropolity Lubelskiego po wyborze bpa Artura Mizińskiego

 na sekretarza generalnego KEP

   

Umiłowani w Chrystusie Panu!

   

W dniach 10 i 11 czerwca br. obradowało w Warszawie zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski. Jednym z ważnych zadań tego zgromadzenia był wybór nowego sekretarza generalnego Konferencji. Został nim biskup pomocniczy naszej diecezji Artur Miziński.

 

 Ksiądz Biskup Artur, urodzony w roku 1965 w Opolu Lubelskim i pochodzący z parafii Boby, przygotowywał się do kapłaństwa w naszym Seminarium Duchownym i studiował w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Dwadzieścia pięć lat temu przyjął święcenia kapłańskie w naszej Katedrze. Pracował jako wikariusz w Tomaszowie Lubelskim i w parafii św. Maksymiliana w Lublinie.

 

Przez siedem lat studiował prawo kanoniczne na uniwersytetach w Rzymie, gdzie uzyskał tytuł doktora i adwokata Roty Rzymskiej. Po powrocie ze studiów w 1999 r. podjął pracę dydaktyczno-naukową w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie w 2012 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego. Sprawował funkcję kanclerza Kurii Metropolitalnej oraz adwokata stałego przy Sądzie Metropolitalnym w Lublinie.

 

W 2004 r. został mianowany biskupem pomocniczym archidiecezji lubelskiej i przyjął święcenia biskupie w naszej Archikatedrze. Hasłem jego posługi biskupiej są słowa: ?Zaufałem miłosierdziu Twemu?. Od dziesięciu lat pełni ofiarnie posługę biskupa w archidiecezji, łącząc ją z pracą naukową i zaangażowaniem w pracach Konferencji Episkopatu Polski jako członek Rady Prawnej i Rady ds. Środków Społecznego Przekazu.

 

Na czas pełnienia urzędu Ksiądz Biskup będzie zwolniony z obowiązków biskupa pomocniczego i zamieszka w Warszawie. Ale będziemy go z radością gościć zarówno w archidiecezji, jak i na Uniwersytecie. Dziękujemy mu za znaczący wkład w życie naszego Kościoła lokalnego i środowiska naukowego; ogarniamy wdzięczną modlitwą kolejny etap jego pracy i odpowiedzialności w Kościele.

   

Umiłowani w Chrystusie Panu!

 

Proszę was wszystkich o gorącą modlitwę w intencji Księdza Biskupa Artura. Wypraszajmy mu obfite dary Ducha Świętego na pracę i trud dla dobra Kościoła w Polsce. Polecajmy go opiece Matki Dobrej Rady i wstawiennictwu św. Jana Pawła II.

     

                                                                                              Wasz Biskup Stanisław

 

            Lublin, 12 czerwca 2014 r.