Koncert dziękczynny za kanonizację Jana Pawla II

  Patronat honorowy objęli:

Arcybiskup Stanisław Budzik  – Metropolita Lubelski

O. Andrzej Kiejza – Minister Prowincjalny

Ks. prof. Antoni Dębiński  – Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Krzysztof Hetman – Marszałek Województwa Lubleskiego

Krzysztof Żuk – Prezydent Miasta Lublin

Piotr Kowalczyk –  Przewodniczący Rady Miasta Lublin