V Niedziela Wielkieog Postu – 06.04.2014 r.

7.00 –  O. Tomasz Mączewski

  8.30 – O. Adam Dobordziej

10.00 – O. Andrzej Derdziuk

11.30 – O. Nereusz Mróz

11.30 (St. kościół) – O. Tomasz Mączewski

13.00 – O. Waldemar Grubka

16.00 – O. Szczepan Dzyr

17.00 – O.Tomasz Rogaliński – (Gorzkie żale – kazanie pasyjne)

18.00 – O. dariusz Miastowski

Homilia – Celebrsans. kazanie katechizmowe -VII przykazanie Boże.