Święto św. Szczepana – 26.12.2013 r.

7.00 – O. Wiesałw Wyszyński

8.30 – O. Adam Dobrodziej

10.00 – O. Waldemar Grubka

11.30 – O. Tomasz Mączerwski

13.00 – O. Andrzej Cebula

16.00 – O. Dariusz Miastowski

18.00 – O. Paweł Kaczorek

Homilia – List Rektora KUL. Taca na potrzeby Uczelni.