Wieczór z poezją śpiewaną na Poczekajce

Więcej na temat twórczości artystycznej Mateusza Dąbrowskiego – zobacz