Maryja zaprasza nas do odmawiania Różańca

Obietnice Matki Bożej dla odmawiających Różaniec Święty                                 

dane bł. Alanowi de Rupe :

1. Wszyscy, którzy wiernie Mi służyć będą odmawiając Różaniec św. otrzymają pewną szczególną łaskę.

 

2. Wszystkim odmawiającym pobożnie mój Różaniec przyrzekam Moją szczególniejszą opiekę i wielkie łaski.

 

3. Różaniec będzie najpotężniejszą bronią przeciw piekłu, wyniszczy pożądliwości, usunie grzechy, wytępi herezje.

 

4. Cnoty i święte czyny zakwitną – najobfitsze zmiłowanie uzyska dla dusz od Boga; serca ludzkie odwróci od próżnej miłości świata, a pociągnie do miłości Boga i podniesie je do pragnienia rzeczy wiecznych; o, ileż dusz uświęci ta modlitwa.

 

5. Dusza, która poleca Mi się przez Różaniec – nie zginie.

 

6. Ktokolwiek odmawiać będzie pobożnie Różaniec św., rozważając równocześnie Tajemnice Święte nie dozna nieszczęść, nie doświadczy gniewu Bożego, nie umrze nagłą śmiercią; nawróci się, jeśli jest grzesznikiem, jeśli zaś sprawiedliwym – wytrwa w łasce i osiągnie życie wieczne.

 

7. Prawdziwi czciciele Mego Różańca nie umrą bez Sakramentów Świętych.

 

8. Chcę, aby odmawiający Mój Różaniec, mieli w życiu i przy śmierci światło i pełnię łask, aby w życiu i przy śmierci uczestniczyli w zasługach Świętych.

 

9. Codziennie uwalniam z czyśćca dusze, które Mnie czciły modlitwą różańcową.

 

10. Prawdziwi synowie Mego Różańca osiągną wielką chwałę w niebie.

 

11. O cokolwiek przez Różaniec prosić będziesz – otrzymasz.

 

12. Rozszerzającym Mój Różaniec przybędę z pomocą w każdej potrzebie.

 

13. Uzyskałam u Syna Mojego, aby wpisani do Bractwa Mojego Różańca – mieli w życiu i przy śmierci za braci wszystkich mieszkańców nieba.

 

14. Odmawiający Mój Różaniec są Moimi dziećmi, a braćmi Jezusa Chrystusa, Syna Mojego Jednorodzonego.

 

15. Nabożeństwo do Mego Różańca jest wielkim znakiem przeznaczenia do Nieba