25 Niedziela Zwykła -22.09.2013 r.

7.00 –    O.  Adam Dobordziej

8.30 –   O. Marek Skowroński

10.00 – O. Andrzej Derdziuk

11.30 – O. Szczepan Dzyr

11.30 (st. K-Ł) – O. Paweł Kaczorek

13.00 – O. Waldemar Grubka

16.00 – O. marek Skowroński

18.00O. Andrzej Derdziuk

Homilia – celebrans. Ofiary skladane na tacę są przeznaczone na wuykonanie witraży w kościele i remont amfiteatru.