20 Niedziela Zwykła -18.08.2013 r.

1. Wszystkim pielgrzymom, którzy uczestniczyli w Lubelskiej Pieszej Pielgrzymce na Jasną Górę dziękujemy za ich modlitwę w naszych intencjach oraz parafii i klasztoru. Dziękujemy wszystkim, którzy trudzili się nad przygotowaniem pielgrzymki, zorganizowaniem transportu, miejsc noclegowych, opieki medycznej, wyżywienia i porządku. W szczególny sposób dziękujemy przewodnikowi naszej grupy 3 ?brązowej?, O. Szymonowi Janowskiemu i O. Dariuszowi Miastkowskiemu, kapłanom a także Braciom Klerykom uczestniczącym w tej pielgrzymce i innych pielgrzymkach.

2. Msza św. za wstawiennictwem św. O. Pio w piątek o godzinie 18.00. Intencje nowennowe można składać w zakrystii.

3. Ostatni dzień zapisów na furcie klasztornej na Golgotę Młodych w Serpelicach – w dniach 21 -25 sierpnia. Informacje na naszej stronie internetowej.

4. W przyszłą niedzielę przed kościołem odbędzie się zbiórka ofiar dla czteroletniego chłopca Dawida chorego na ostrą postać białaczki. Chłopiec jest w trakcie chemioterapii. Ponadto szereg infekcji i grzybicze zapalenie płuc obciąża organizm Dawida. Koszt jednego leku to ok. 4,5 tys. zł tygodniowo. Zechciejmy wesprzeć chorego chłopca i jego rodziców.

5. Za tydzień w niedzielę będziemy gościć przed kościołem Lubelskie Wydawnictwo Norbertinum. Jest ono pierwszym prywatnym wydawnictwem katolickim w Polsce. Zostało założone w 1989 roku, jako spółka grupy lubelskich wydawców i poligrafów. Będzie możliwość zakupienia książek.

6. Niech nadchodzący tydzień obfituje w obecność Boga w naszym życiu i dawanie świadectwa wierności przykazaniom.