Święto św. Szczepana – 26.12.2012 r.

7.00 – O. Wiesław Wyszyński

8.30 – O. Adam Dobordziej

10.00 – O. Andrzej Derdziuk

11.30 – O. Andrzej Cebula

13.00 – O. Waldemar Grubka

16.00 – O.Stefan Majkowski

18.00 – O. Tomasz Mączewski

Homilia – List Rektora KUL. Taca na potrzeby Uczelni.