Nowa Rada Duszpasterska Parafii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rada Duszpasterska 2012 ? 2017 r.

 

Z urzędu:

 

O. Waldemar Grubka     – proboszcz parafii

O. Andrzej Cebula          – wikary parafii

O. Tomasz Mączewski   – wikary parafii

O. Adam Dobrodziej      – gwardian klasztoru

S. Jola Szymańska         – przełożona Sióstr Honoratek

S. Małgorzata Danił      – przełożona Sióstr Kapucynek

Wiktoria Lachowicz      –  organistka

 

Z wyboru:

 

Bożena Wójcik             – przedstawiciel Poradni Rodzinnej

Jacek Wolski                – przedstawiciel Domowego Kościoła

Teresa Paszkowska     – przedstawiciel G. Modlitwy O. Pio

Marek Szwajgier         – przedstawiciel Biura Radia Maryja

Sławomir Mazur           – przedstawiciel Stowarzyszenia Przyjaciół Parafii Poczekajka

Zofia Zając                   – przedstawiciel Żywego Różańca

Jerzy Próchniak           – przedstawiciel Neokatechumenatu

Piotr Chomik                – przedstawiciel odnowy w Duchu Świętym

Małgorzata Grzenia    – przedstawiciel redakcji ?Zwiastuna?

Maria Szulc                  – przedstawiciel Legionu Maryi

Agnieszka Trojanowska  – przedstawiciel Franciszkańskiego  Zakonu Świeckich                  

  

                                  

Mianowani:

 

Sabina Marcowska         – przedstawiciel Caritas Parafialnego

Prosper Stępień              – przedstawiciel Służby liturgicznej Ołtarza

Adam Zadroga                – przedstawiciel laikatu

Małgorzata Siodłowska – przedstawiciel katechetów