Uroczystość poświecenia Kościoła – 28.10.2012 r.

7.00 – O. Andrzej Derdziuk

8.30 – O. Stefan Majkowski

10.00 – O. dariusz Miastowski

11.30 – O. Rafal Sońta

11.30 (St. kościół) – O. Michał Gawroński

13.00 – O. Tomasz Mączewski

16.00 – O.Wiesław Wyszyński

18.00 – O. Maciej Skowroński (Msza sw. z modlitwą o uzdrowienie)

Homilia – Celebrans. Kazanie katechizmowe – Sakrament Chrztu św. – KKK cz. II dział I, rodzial II art.1