Rada Duszpasterska 2012 -2017 r.

Rada Duszpasterska 2012 – 2017 r.

Z urzędu: 

O. Waldemar Grubka     – proboszcz parafii

O. Ryszard Gumkowski  – wikary parafii

O. Tomasz Mantyk    i   – wikary parafii

O. Jarosław Kubera       – gwardian klasztoru

S. Jola Szymańska        – przełożona Sióstr Honoratek

S. Anna Szaniawska     – przełożona Sióstr Kapucynek

Paweł Skakowski         –  organista

 

Z wyboru: 

Bożena Wójcik               – przedstawiciel Poradni Rodzinnej

Jacek Wolski                 – przedstawiciel Domowego Kościoła

Teresa Paszkowska        – przedstawiciel G. Modlitwy O. Pio

Marek Szwajgier            – przedstawiciel Biura Radia Maryja

Sławomir Mazur            – przedstawiciel Stowarzyszenia Przyjaciół Parafii Poczekajka

Zofia Zając                   – przedstawiciel Żywego Różańca

Jerzy Próchniak             – przedstawiciel Neokatechumenatu

Piotr Chomik                 – przedstawiciel odnowy w Duchu Świętym

Małgorzata Grzenia        – przedstawiciel redakcji ?Zwiastuna?

Maria Szulc                    – przedstawiciel Legionu Maryi

Agnieszka Trojanowska   – przedstawiciel Franciszkańskiego  Zakonu Świeckich                  

                                  

Mianowani: 

Sabina Marcowska        – przedstawiciel Caritas Parafialnego

Prosper Stępień            – przedstawiciel Służby liturgicznej Ołtarza

Adam Zadroga             – przedstawiciel laikatu

Małgorzata Siodłowska  – przedstawiciel katechetów