29 Niedziela Zwykła – 21.10.2012 r.

I. W dzisiejszą niedzielę:

1. W ramach tygodnia misyjnego Bracia klerycy przed kościołem rozprowadzają dziś kapucyńskie kalendarze misyjne. Jest to nasza cegiełka pomocy krajom misyjnym.

II. W tym tygodniu:      

2. W poniedziałek przypada wspomnienie Bł. Jana Pawła II. Zapraszamy na Msze św. w porządku dnia powszedniego z możliwością oddania czci relikwiom Błogosławionego.

3. Spotkanie młodzieży pt.: Wieczór ewangelizacyjny w katedrze w środę o godz. 19:45. Złożą się na nie: wspólne śpiewy, modlitwy uwielbienia, rozważania słowa Bożego, odpowiedzi na pytania o wiarę udzielone przez księdza biskupa Mieczysława Cisło.

III. W następną niedzielę:         

4. Za tydzień przed kościołami Lublina prowadzona będzie zbiórka na potrzeby KUL-u przez studentów tej uczelni.

5. Msza św. z modlitwą o uzdrowienie w przyszła niedzielę o godzinie 18.00.

6. W przyszłą niedziele w naszym kościele będą głoszone kazania katechizmowe.

IV. Ogłoszenia inne:     

7. W listopadzie kończy się 5-letnia kadencja Rady duszpasterskiej w naszej parafii. Obowiązkiem proboszczów ? wynikającym z prawa kościelnego ? jest przeprowadzenie wyborów do rad parafialnych na nową kadencję. W naszej parafii wybory do Rady parafialnej odbywają się w tym tygodniu we wspólnotach gromadzących się przy naszej parafii. Wyniki głosowania zostaną ogłoszone w przyszłą niedzielę.

8. Dom Pomocy Społecznej dla Kobiet w Jadwinowie k. Lubartowa, prowadzony przez Siostry zakonne ze zgromadzenia Sióstr Felicjanek posiada wolne miejsca na stały pobyt dla Pań. Więcej informacji pod tel. 81 855 55 77.

9. Dziękujemy tym wszystkim, którzy wspierają materialnie podejmowane prace w parafii. Niech nadchodzący tydzień przyniesie waszym Rodzinom pokój, wzajemne zrozumienie i wdzięczność Bogu za każdy dzien.