26 Niedziela Zwykła – 30.09.2012 r.

I. W dzisiejszą niedzielę:

1. Dzisiaj przed kościołem zbiórka do puszek na leczenie 2,5 letniej Oliwii. Dziewczynka urodziła się z bardzo rzadkim zespołem wad układu kostnego i aby uniknąć amputacji kończyny wymaga kilku skomplikowanych i drogich operacji w Stanach Zjednoczonych, których koszt to ponad 200 tysięcy dolarów. Rodzice proszą i dziękują za wsparcie.

2. Warsztaty z zakresu duchowości dotyczące problematyki uzależnień, zwłaszcza od alkoholu. ? dziś o godz. 16.00 w “Starym kościele”.

3. Msza św. z modlitwą o uzdrowienie dziś o godzinie 18.00.

II. W tym tygodniu:

4. Podczas siedmiu objawień w Fatimie Matka Boża wielokrotnie zachęcała do codziennego odmawiania Różańca. Prosiła też o modlitwę w intencji grzeszników, ponieważ wielu z nich idzie do piekła, dlatego że nikt się za nich nie modli. Jutro zaczyna się miesiąc Różańca św., który odmawiamy codziennie o godz. 17.30. Dzieci i młodzież gimnazjalną zapraszamy na Różaniec we wtorki, środy i czwartki na godz. 16.30. Zachęcamy wszystkich do udziału w tej modlitwie w kościele i do pielęgnowania jej w rodzinach.

5. Pierwsze spotkanie po wakacjach na ministrantów odbędzie się w poniedziałek. Spotkanie rozpocznie się Mszą św. o godzinie 18.00 a później spotkanie w amfiteatrze. Zapraszamy także tych, którzy chcą zostać ministrantami od 3 klasy szkoły podstawowej.

6. W czwartek – 4 października przypada Uroczystość odpustowa św. Franciszka z Asyżu, patrona naszej świątyni i Założyciela Rodzin Franciszkańskich. Jest to święto naszej wspólnoty parafialnej i zakonnej. Jako proboszcz waszej parafii zapraszam i proszę o liczne uczestnictwo tego dnia w uroczystościach odpustowych, aby wpraszać za wstawiennictwem św. Franiczka potrzebne łaski dla swoich Rodzin i naszej parafii dziękując mu za opiekę nad nami. Niech będzie to nasze świadectwo przywiązania do tego kościoła i wspólnoty parafialnej a także wobec zaproszonych gości. Tego dnia można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. O godz. 6.05 zapraszamy na Godzinki o św. Franciszku. Msze św. będą odprawiane w porządku świątecznym: 6.30, 7.30, 8.30,10.00,16.30 i o 18.00 uroczysta suma po której będzie Transitus – nabożeństwo pamiątki śmierci św. Franciszka, z uczczeniem Jego relikwii.. Sumie odpustowej będzie przewodniczył i wygłosi słowo Boże Ks. Arcybiskup Stanisław Budzik. Podczas tej Mszy św. zostanie poświecony nowy ołtarz dedykowany Patronowi naszego kościoła ? św. Franciszkowi. Będzie to także pierwsze spotkanie w naszej parafii z Arcybiskupem Budzikiem. Zapraszamy na tę Msze św. Ofiarodawców ?fundatorów ołtarza.

7. W sobotę przypada dzień imienin ks. bpa Artura Mizińskiego. Pamiętajmy o nim w modlitwie.

8. W tym tygodniu przypadają dni odnowy wewnętrznej:

I     piątek     miesiąca     –     dzień     wynagrodzenia za grzechy. Spowiedź pół godziny przed Mszami św. a dla dzieci od   godz.16.00. Dodatkowa Msza św. o godz. 16.30.

I sobota miesiąca– Msza św. o godzinie 18.00 z nieszporami maryjnymi i po Mszy św. nabożeństwo zakończone procesją z figurą Matki Bożej.

III. W przyszłą niedzielę:

9. Pierwsze spotkanie dla dzieci przygotowujących się do I komunii św. w naszej parafii i ich rodziców – w następną niedzielę rozpocznie się Msza św. O godzinie 14.05. Podczas tej Mszy św. zostaną poświecone różańce. Prosimy rodziców, aby nabyli różańce dla dzieci. Można je nabyć w Punkcie ksiązki. Dziś jeszcze można zapisać dzieci klas II, które uczą się w szkołach, które nie są na terenie naszej parafii – po Mszy św. o godzinie 11.30 w sali nr 3.

IV. Ogłoszenia inne:

10. Wspólnota Franciszkanów Świeckich zaprasza młodzież i dorosłych, którzy chcieliby żyć Ewangelią za przykładem Św. Franciszka z Asyżu na spotkania w każdą sobotę o godz. 16.00 w okrągłej sali pod kościołem wejście przy okrągłej kapicy.

11. Zakończyły się różne formy wakacyjnego odpoczynku organizowane dla dzieci młodzieży z naszej parafii. W wakacjach na Poczekajce uczestniczyło w dwóch turnusach 50 dzieci. W oazach, obozie dla ministrantów i wyjeździe młodzieży nad morze uczestniczyło ponad 150 osób. Wszystkie formy wypoczynku zostały dofinansowane ze środków zebranych podczas Dni parafii, ze środków Stowarzyszenia i parafialnych na kwotę 18 100 tys. zł. Dziękuję wszystkim, którzy wsparli to dzieło i tym którzy włączyli się w prowadzenie i opiekę nad dziećmi i młodzieżą podczas wakacji. Wyrażam ogromną wdzięczność w imieniu swoim i Stowarzyszenia Przyjaciół Parafii Poczekajka za Waszą hojność w przekazaniu 1% z podatków. W tym roku Urzędy Skarbowe przekazały nam kwotę 32 680, 03  zł. Pozwoli to nam lepiej przygotować dzieła prowadzone przez parafię i Stowarzyszenie. Podczas wakacji zostały okna w kancelarii i 2 salach duszpasterskich Koszt całej inwestycji to 20 tys. zł. Bóg zapłać za wszelkie formy pomocy i życzliwości na rzecz parafii i klasztoru. Dziękujemy dobrodziejom, którzy wsparli materialnie wykonanie ołtarza św. Franciszka.

12. Z inicjatywy członków Stowarzyszenia Przyjaciół Parafii Poczekajka powstał Klub Seniora. Zapraszamy wszystkich w jesieni wieku, mających zapał i siły do działania i kontynuowania swoich zainteresowań w zorganizowanej grupie. Więcej informacji na pierwszym spotkaniu w Klubie, o którym powiadomimy w ogłoszeniu. Chętnych zapraszamy do zapisywania się w kancelarii parafii.

13. Wszystkim studentom, także naszym braciom klerykom rozpoczynającym nowy rok akademicki życzymy zapału do zdobywania wiedzy   i obfitości Bożych darów. Niech obfitość Bożych darów stanie się udziałem waszych Rodzin a św. Franciszek ? patron naszego kościoła niech wyprasza gorliwość w pełnieniu woli Boga.